Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka ROS-VRBOVEC d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0360 za provedbu projekta „Jačanje konkurentnosti uvođenjem nove opreme“ iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“.

Provedbom projekta doći će do povećanja proizvodnih kapaciteta, ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama, osigurat će se povećanje ekonomičnosti i produktivnosti proizvodnje, cjenovne konkurentnosti, većeg stupnja automatizacije proizvodnje i energetske učinkovitosti u proizvodnji.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 08. studenog 2017. godine do 08. listopada 2018. godine.

Opći cilj projekta

Jačanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem nove opreme, povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta, smanjivanje troškova proizvodnje, novo zapošljavanje uz primjenu načela održivog razvoja i doprinos zelenom gospodarstvu.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke nabavom nove sofisticirane opreme za automatiziranu obradu i preradu metala te unapređenje ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama i proizvodnjom.

Očekivani rezultati projekta
  1. Povećani prihod od prodaje
  2. Povećanje tehnoloških kapaciteta
  3. Otvaranje novih radnih mjesta
  4. Ostvarenje investicije u obliku udjela privatnog ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)

Ukupna vrijednost projekta iznosi:   778.860,52 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 622.188,42 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 300.000,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Katarinu Zadriju na: [email protected]

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost tvrtke „ROS-VRBOVEC“ d.o.o.